Kan loven om juridisk kjønn bli det 21. århundrets rettsskandale?

Gunhild Gjevjon

Tankene mine går tilbake til den gang i år 2000 da min datter kom og fortalte at hun hadde funnet The love of her life – og vi møtte hennes utvalgte Edith. Deres lykke var vår. En lykke jeg, min mann, familien og vennekretsen selvfølgelig støttet opp om i en tid da det ikke var vanlig at kvinner giftet seg med hverandre. Det ble holdt stort bryllup og for oss er det fortsatt med stor glede vi ser den kjærlighet de to har til hverandre.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/08/kan-loven-om-juridisk-kjonn-bli-det-21-arhundrets-rettsskandale/
1 Like

Der er mange store spoergsmaal I dette her og, saa er der os, der er foraeldre til lesbiske kvinder, som paa intet tidspunkt har set det som et problem men, omgivelserne (andre mennesker) goer det til et problem!?

Jeg opfatter de mennesker der goer kaerlighed mellem to andre mennesker til et problem, som dem der ikke kun har et problem men, er PROBLEMET!

Specielt har Jeg oplevet dette fra fanatiske/naermest sataniske religioese mennesker…hvilket er uendeligt trist!

Disse soergelige mennesker, hverken kan eller vil Jo, respektere andet, end deres egne opfattelser og, naegter pure at respektere folks holdninger om de ikke er som deres og netop dette, boer debatteres og, disse fanatikere, maa paalaegges f.eks at laere noget om respekt samt, have undervisning I konventionen for Menneskerettigheder, som gaelder for os ALLE :sleepy:

Jeg har dog nogle spoergsmaal til Norge og, til de andre Skandinaviske landes borgere:

Hvad er det der goer, at ALT der har med sexualitet ALTID kommer fra Skandinavien?

Hvad er det der goer, at netop sex altid bliver koert helt ud I ekstremerne I vore lande?

Og, hvad er det der goer, at HELE vejen op gennem vor - bestemt ikke altid gode Historie - der skinner netop sexualitet uendeligt tydeligt igennem?

Jeg taenker specielt paa f.eks. avlen af Afrikanske slaver, lebensborn under WW2, boerne-sex-slaveri, I krige ALTID voldtaegter af maend, kvinder, boern etc etc?? ALTID fra Skandinavien!!??

Jeg har, gennem min research af vor Historie, ofte taenkt spoergsmaalene om det Skandinavien Jeg kom fra “har de sexuelle problemer?” “Er de bange for ikke at vaere gode nok?”, “Kan de ikke faa nok?”, “Bange for ingen vil have dem?”

Disse spoergsmaal har ingen endnu kunnet eller vil let besvaret, helt som Skandinaver ikke kan/vil svare paa, hvorfor mennesker altid skal aendres paa den ene eller anden maade??

Alle disse og, uendeligt mange flere lignende spoergsmaal, som jeg aldrig har stillet til nogle af de andre lande Jeg har besoegt, boet I, arbejdet for og med…!? Ikke fordi andre ikke snakker om sex - det goer alle folkeslag - men, fordi I Skandinavien, bliver det altid koert helt ud I det helt ekstreme???

Sidst faar det mig til - igen - at taenke paa den forfaerdelige paedofile Jeffrey Epstein og, det faar mig til at taenke paa, at det, at han havde mulighed for at koebe og, have sin ‘pedo-island’ I de Vest Indiske over, det er maaske netop ikke nogen tilfaeldighed?? Hvordan opfatter de fanatisk/Sataniske religioese mennesker dette mon? Maaske de bare vil draebe sig frem!?

Og, fordi dette er Norge, stiller Jeg spoergsmaalene til Jer… Danskerne er p.t. komplet umulige at kommunikere med som I ved…

Og hvad Jura angaar?? I hvert fald Danmark, har intet reelt Retssystem og, det der er, bliver styret og kontrolleret, stort set af fanatiske nazist-praester som ‘vender lovene om’ som det passer dem og, 100% udenfor alt, der har med reel jura at goere :sleepy:

Mange fredags hilsner fra en Kvinde med stort K