Koronakommisjonen ba om navn på lobbyister som ville åpne grensene

Skal vi fortsette med maske-spillet, eller rette oppmerksomheten mot noe vesentlig?