Legemiddelverket anbefaler ikke ivermektin til behandling av covid-19, men det kan likevel skrives ut av lege

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har gått gjennom dokumentasjon fra laboratoriestudier, observasjonsstudier, kliniske studier og metaanalyser. Laboratoriestudier har vist at ivermektin kan hindre formering av SARS-CoV-2, men dette krever mye høyere konsentrasjoner enn det man oppnår ved vanlig bruk av godkjente legemidler med ivermektin.
(…)
​​EMA har derfor konkludert med at tilgjengelige kunnskap foreløpig ikke er tilstrekkelig for å anbefale bruk av ivermektin ved covid-19

Mulig for norske leger å skrive ut

Leger i Norge kan på eget ansvar bruke legemidler uten godkjent indikasjon når dette vurderes å være den beste løsningen i behandling av enkeltpasienter. Dette kalles «off label» bruk, og vil også gjelde for ivermectin. Legemidlene må utleveres fra apotek.

2 Likes