Legemiddelverket om svineinfluensavaksinen i 2009

NRK: Korleis veit du at vaksina mot svineinfluensa ikkje er farleg?

"Vi har 50 års erfaring med vaksiner mot influensa. Det er millioner av mennesker som har fått dette, og vi har vel ingen vaksiner som det egentlig er større erfaring med. Og vi har allerede nå fått en veldig erfaring med denne vaksinen - den har blitt gitt til millioner av mennesker i mange land. Og vi har ingen uventede bivirkninger."

Steinar Madsen, avdelingsoverlege Statens legemiddelverk

“…konspirasjonsteori…”

Bent Høie, leder Stortingets Helse- og omsorgskomité


125 nordmenn har fått erstatning for narkolepsi etter vaksinen. Ekspert mener mørketallene er store. De aller fleste som ble rammet, var barn da de fikk vaksinen. Som Charlotte. 102 pasienter som har fått erstatning var under 18 år da de tok vaksinen.

Den kroniske sykdommen narkolepsi er en alvorlig, nevro­logisk sykdom. For de aller fleste pasienter krever den livsvarig, tung medisinering. Kroppen mister evnen til å styre søvn og våkenhet. Mange får hallusinasjoner, og dagene kan preges av ekstrem søvnighet og utmattelse. Sju av ti narkolepsipasienter får katapleksi, plutselige anfall av muskellammelse.

2,2 millioner nordmenn ble vaksinert i oktober 2009 til mars 2010. De fulgte myndighetenes klare råd. Men massevaksinasjonen reddet trolig bare to til seks liv utenfor risikogruppene, anslo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en rapport.

3 Likes

Konspirationer har det med at blive til SANDHEDER kaere Norge - ikke sandt!?

Helt praecist hvor mange uskyldige mennesker skal miste livet, foer vi kan begynde at arbejde med sandheden og IKKE tvang!?!?

1 Like