Nasjonal transportplan – NTP

For at ny nasjonal transportplan ikke skal vekke harme hos den politisk våkne befolkninga, så er norske menn portrettert med rød og blå hud…

image