Er føre var-prinsippet en ny global styreform?

I Regjeringen Solbergs tiltredelseserklæring fra 2013 står det at regjeringen vil styre etter føre var-prinsippet og forvalteransvaret. Erklæringen ble enstemmig godtatt av partiene på Stortinget, som dermed erstattet demokratiet i Norge med en ny, global styreform, definert av FN og WHO. Det har vi fått merke etter 12. mars 2020.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/er-fore-var-prinsippet-en-ny-global-styreform/

Gro er Agenda21’s gudmor. Synes det blir litt ulent om det som rent faktisk er The NewWorldOrder. Men hver sin smak :slight_smile: