Norges forsvarsplan 2021-2024


Forslag til stortingsvedtak
Prop. 14 S (2020–2021)
Evne til forsvar – vilje til beredskap
Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)


Jippi. Vi får 4 nye, tyske ubåter etter 2029 til 45 mrd. kroner. De blir kjekke å ha mot nanoteknologi styrt av kunstig intelligens. Vi valgte bort svenskene’s mer nyttige ubåter (Saab Kockum’s A26), som er negativt for nordisk forsvarssamarbeid.

Om jeg var strategen for et moderne sjøforsvar, så ville jeg ønska et nettverk av sensorer som kartla all trafikk, og en drøss med ubemannede baser (gjerne under vann), og små & ubemannede, sjølstyrte ubåter (evt. mobile undervannsbaser) med mini-torpedoer.

Ideelt sett burde Norden være uavhengig av NATO og stått for et nøytralt Norskehav/Grønlandshav, og dyrke gode relasjoner til USA, Russland og Kina.

http://www.dmitryshulgin.com/tag/kockums-a26/

Konvensjonell norsk ubåt

1 Like

Thormothr for president! :stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Like

:bank: :man_dancing: Grunninntekt til alle!

Du vet att grunninntekt är en av Schwabs och co’s käpphästar också?

Nei, det visste jeg ikke.

Men så lenge ei grunninntekt er ubetinga, så er den ikke kontrollert. Om 5 personer skal dele 500.000 SEK, så vil de få 100.000 SEK hver, uten krav eller betingelser.

I dag fordeler Löfven & co. pengesekken slik det passer dem.

1 Like

… problemet är bara att det kommer betalas ut i digital valuta som man inte får använda som man vill. Om man f.ex. vill stötta oppositionella grupper/partier så kan man få sin UBI sanktionerad/indragen. Om man har ”fel åsikter” kan man också få den indragen. På det viset måste alla rätta sig in i ledet.
De vet att miljontals av människor kommer stå på fattigdommens rand när de är klara med sin plandemi, och när de så lanserar UBI så kommer de bli hyllade som hjältar, trots att de egentligen bara bidrar till att strama åt våra bojor ytterligare.
Jag förstår att du inte menar grundintäkt på det sättet som Klaus Schwab har funderat ut… men det är ändå intressant. De är så jäkla sneaky alltså…

1 Like

Ja, jeg er enig i at man må motarbeide et slikt system - dvs. dagens system!

I Norge har folk i utgangspunktet rett på 0 kr i overføring fra staten, sjøl om de har 0 kr i inntekt fra før. Ikke før du er syk eller lutfattig kan du få behovsprøvd støtte, og heller ikke da er du garantert noe. (Samtidig er statens inntekter >300.000 NOK per norsk statsborger.)

I tillegg, og dermed, har de som henter inntekt gjennom en offentlig arbeidsplass et stort incentiv til å innrette seg etter overmakta, sjøl om det er dårlig arbeidsmiljø eller arbeidet strider mot samvittigheta. For å sette ting på spissen: en jagerflypilot som ikke vil bombe Libya vil få sparken og stå uten inntekt.

Kongeriket Norge er en korrupsjonssentral som deler ut det meste av sitt budsjett som subsidier, og den som ikke danser etter pipa vil ikke motta sin brøkdel av verdien av petroleum, vannkraft, metaller, maritime ressurser, osv.

At grunninntekt også er positivt for bedrifter som trenger konsumenter med penger (og ikke et samfunn der de fleste står uten jobb og inntekt pga. automatisering) er en vinn-vinn situasjonen gir et ekstra push mot realisering av grunninntekt. Men jeg mener helt klart at man må innføre grunninntekt i en nasjonal og ubetinga versjon, og ikke i en versjon korrumpert av hverken synse-politikere eller de økonomiske interessentene som besøker WEF.


p.s.

image

1 Like

Lita oppfølging.

Som for å følge opp det kontroversielle valget av amerikanske bombefly som jagerfly, så har regjeringa bestilt 4 konvensjonelle, tyske ubåter til 45 mrd. kroner (8.500 kr per norsk statsborger / 34.000 kr per familie på fire). Disse vil etter mi meining være utdaterte på 2030-tallet, når de er ferdigstilte.

Nedenfor et eksempel på hvordan næringslivet omstiller seg til teknologiutviklinga, ulikt Regjeringen og Marinen. Å kjøpe tyske, isteden for svenske, ubåter, går også i retning forsvarssamarbeid med EU isteden for NORDEFCO (:iceland: :svalbard_and_jan_mayen: :denmark: :sweden: :finland:).

I løpet av neste år vil undervannsentreprenør Reach Subsea [i Haugesund] ha klar to ubemannede og fjernstyrte servicefartøy, USV (unmanned service vessel).
(…)
Framtida hører droner til, sier administrerende direktør Jostein Alendal, som har mer enn 25 års erfaring fra undervannsoperasjoner med bruk av ROV-er, (remotely operated vehicle). Han sier videre at dersom vi går ti år tilbake var det for dyrt med datakommunikasjon.
– Prosessering av store mengder med innsamlede data hadde vi for liten kapasitet til og maskinlæring var en fjern drøm. Men nå er tiden inne til å ta i bruk enda flere fjernstyrte løsninger i subseaindustrien, sier Alendal.