🔴 Northern Light blir kjendis på Derimot.no

@Northern_Light, tidligere korona-journalist på Selvstyre.no, er blitt kjendis på nettstedet Derimot.no. Redaktøren på nettstedet skriver at kommentarene på derimot.no ofte holder et meget høyt nivå, og dedikerer nærmest en hel artikkel til en kommentar skrevet av Northern Light.

Derimot.no drives av Knut Lindtner, psykolog og tidligere aktiv i NKP (Norges Kommunistiske Parti). Lindtner ble eksludert fra NKP i 2003 etter 35 års medlemskap, og opplevde dette som en frigjøring fra en tvangspreget virkelighetsoppfatning. Målet med Derimot.no er å “bringe frem alternativ informasjon til befolkningen”, fordi Lindtner mener kampen for åpenhet og full informasjon er avgjørende for den demokratiske kampen.

I en artikkel fra 11.10.2021 skriver Lindtner at uenigheten i kommentarspalten er en berikelse som bidrar til å heve forståelse og innsikt, og publiserer kommentaren til Northern Light som et eksempel. Kommentaren er kritisk til EU/EØS, og det er uklart på hvilken måte den representerer “uenighet”.

8 av 10 mest populære innlegg

Northern Light videreformidlet informasjon rundt koronavirus- og vaksine på det frie, tverrpolitiske forumet Selvstyre.no i en halvtårsperiode. 8 av 10 av de mest leste innleggene på Selvstyre.no er skrevet av Northern Light, og handler alle om temaet “korona”. (“Innlegget” på Derimot.no handler derimot om EU/EØS, og er i skrivende stund lest over 400 ganger.)

Avskjed

I et innlegg 30. august påsto Northern Light at tre barn døde etter massevaksinering på et stadion i Australia, og henviste til et videointervju fra amerikanske Stew Peters Show. Videointervjuet handlet ikke om de angivelige dødsfallene, og påstanden viste seg å være usann.

Administrator på forumet, som så gjennom videointervjuet, kritiserte innlegget og hevdet at dette ikke var første gangen Northern Light ikke satte seg inn i det han delte. Administrator skrev at Northern Light delte mange interessante ting, men at det også ble “vel mye anglofil spamming uten relevans”, og minnet om at Selvstyre.no er ment å være et forum hvor folk kan uttrykke seg om norsk politikk.

Dette ble for hard kritikk for Northern Light, og han forlot forumet etter å ha tømt et spann svartmaling han hadde stående.

Uenighet

I nevnte innlegg på Derimot.no skriver Lindtner:
Mange formidler kunnskaper og innsikter som fortjener et større publikum, men noen av de som skriver er utestengt fra andre kommentarfelt. (…) Kontrastene er en forutsetning for å kunne se. Uenighet er helt avgjørende for å utvikle en dypere forståelse, for gjennom den fremtrer kontrastene som gjør at vi kan se, altså forstå tydeligere et konfliktfelt. Uten uenighet blir vi blinde.

Selvstyre.no ble dels oppretta som en respons på at kommunisten Pål Steigan - som offisielt etterlyste nye idéer og meninger - stengte ned sitt åpne forum pga. “feil uenighet”. Tida viser hva og hvem som tåler reell uenighet, diskusjon og kritikk.