Stor økning av private fengsler i USA, Europa følger etter

Fra The Herland Report.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
The Prison-Industrial Complex: This spike in incarceration, however, is far more closely tied with the rise of private prisons. Between the years 1925 and 1980, the prison population in the United States remained constant as a proportion of the overall population. In 1983, however, two things happened: First, the first private prisons came into operation. Second, the prison population as a proportion of the overall population began to explode”.

“The book further points out that major Wall Street money has flowed into this industry. Wells Fargo alone has $100 million invested in GEO Group and another $6 million in CCA. Fidelity Investments, The Vanguard Group, General Electric and Bank of America are likewise heavily invested in private prisons”.

" The Prison-Industrial Complex: While it’s certainly true that government-run prisons are far from perfect, and often have budgetary issues, it’s hard to ignore the potential corner-cutting that may have led to this escape and the subsequent deaths.

Then, of course, there was the “kids for cash” scandal. The short version of the story is that two judges in Pennsylvania were receiving kickbacks for sending children to private prison facilities. Millions of dollars were processed to the two judges for giving out prison time for such offenses as mocking an assistant principal on MySpace and trespassing in an abandoned building".

Europa:
The neo-liberal agenda includes the dismantling of public criminal justice
services. The justification is that state-run prisons and other services face no
competition and so offer poor quality and cost too much. Prison staff and their
trade unions are regarded as having a powerful vested interest, exerting
undue influence over policy and hindering reform. Private finance enables
governments to quickly build new infrastructure without resorting to borrowing
and private operators improve quality”.
Kilde:epsu.org.

Norge:
“Fremskrittspartiet vil holde soningskøene nede. Dette kan blant annet gjøres ved å la private aktører bygge og eie fengsler på oppdrag fra staten”.
Kilde: Frp.no.

1 Like

Haha

Ja, nå er alle hverandres politi

2 Likes

I Danmark klarer de Sorte Praester “Dommene” OG faengslerne ser det ud til.

I hvert fald er det nu “moderne” I det lille nazi-land, at skrive mennesker, man enten misunder, er jaloux paa eller, HVIS penge man vil have; paa en liste hos de mest fanatiske religioese sekter og vupti, saa faar uskyldige mennesker over hele verden, enten faengsels straffe ellers, de bliver “bare” slaaet ihjel "for sjov’…

Og helt “tilfaeldigt” er det de helt samme religioese fanatikere, som under WW2 var en sktiv del af DNSAP (Dansk National Socialistisk Arbejder Parti )…Altsaa de Danske Nazister og, en del af deres “venner” fra den gruppe, vi kender som SSWiking Division 5 - gruppe der jo begik det helt vanvittige Folkedrab I Ukraine og, komplet oedelagde Warshava… plyndrede, voldtog, torturerede alt og ALLE de kom I naerheden af - fra smaa boern til gamle mennesker…og, de blev ved og ved, indtil en Tysk soldat fandt dem, blev dybt chokeret over det han fandt og, fik galskaben stoppet…(en Tysker STOPPEDE dem under WW2!!!)2

Ingen af de psykopater blev nogensinde straffet men, blev hjulpet vaek af den Danske regering…:sleepy:

Naar vi nu har soegt diverse arkiver (I det 21ende aarhundrede) - jamen, saa finder vi jo boernene af SSWiking I Danmark og, de sidder I gode stillinger…bl.a. I politik, I DK’s ikke-elsisterende "Rets-system og, de jobber som “advokater”, I bank- og faengsels systemet der og I skal se, der er helt sikkert ogsaa nogle religioese fanatikere blandt dem…det skal nok “ende godt” for mit gamle EX-land…:oncoming_police_car: Fort Knox, DK::office::sleepy:

3 Likes

Det samme skjedde i Norge. Okkupantmakta tiltrekte seg voldsmenn, og tyskerne, med større sannsynlighet for å være vanlige menn sendt til Norge, måtte stanse nordmenn som utøvde vold under forhør. Noen nordmenn ble tilmed fengslet av tyskerne pga. slik vold, om jeg husker riktig.

–Den samme dynamikken med fremmedkrigerne i Syria. På en morbid måte, burde vi takke Syria for å fjerne de verste Muhammedanerne fra Europa.

Og mange blant bolsjevikene og Mao’s røde var ultravoldelige. Ingen slipper helt unna vår fortid som voldelige sjimpanser når samfunnet brister og normene blir oppløyst.

Du skal ikke se bort ifra at psykopatiske tendenser er overrepresentert i Folketinget og på Stortinget.

3 Likes

Jeg har, gennem mere end 11 aar lavet research om lille DK…I forbindelse med et projekt vi var en gruppe fra Europa, Afrika og USA (USVI) der ville have lavet…et projekt for det GODE…ikke naar man har med nazi-DK at goere…:sleepy:

Indtil nu har Jeg faaet utallige trusler paa mit liv fra DK og ikke mindre end 24 elskede, intelligente dygtige mennesker fra hele verden har faaet alt oedelagt, nogle af dem er myrdede, andre torturerede til ukendelighed og, Jeg har en 100% FALSK faengselsdom ventende derovre, skulle Jeg forvilde mig derover…du bed godt, at DK nu bruger nazi-love (system of Triangles), ikke!? Ikke igen men, stadig for Danskerne stopper aldrig - her er bare et af de ord vi bruger om DK’ s styre nu: INSANE!!

En ung Tysk kvinde boede her I Dublin I et sars god for at laese paa Universitetet…vi drak kaffe en dag og, hun saa nogle faa af mine notater. Hendes oejne blev store som te-kopper da hun laeste dem og, ordene var:“But, I have always been told I am from the worst Country!”. Ja, det har vi allesammen faaet at vide MEN, Jeg er faktisk sikker paa det er mig, der kommer fra det vaerste nazi-land…

En anden dag, moedte Jeg en Teolog som spurgte mig:"dit land kom aldrig op Jette, gjorde det!?

Jeg moedte bare hans oejne…intet svar var noedvendigt - Danmark er som Danmark altid har vaeret og, som det altid vil vaere - indtil nogen oven stopper dem eller, soerger for at faa stedet lukket helt - en allersidste gang :sleepy:

PS: Jeg ved godt om Norge ogsaa fra WW2 Thormothr…vore lands er IKKE I orden I kriser…kriser af enhver art :sleepy:

Jeg har overhoert Historie undervisning om Danmark, som Norge jo var en del af, paa et andet kontinent…underviseren vidste ikke hvor Jeg oprindeligt kommer fra…og kort sagt, vi er IKKE vellidte :sleepy: