Vaksinasjonsskepsis er politisk – ikke egoistisk

Av Tobias Riegel (Tyskland)

Krav om å måtte oppgi vaksinasjonsstatus vil trolig komme, sammen med en (i det minste) indirekte obligatorisk vaksinasjon. Motstand mot disse planene er verken «egoistisk» eller «bekvemt», som det nå hevdes: denne motstanden er en (høyst ubehagelig) samfunnstjeneste. Hvis det ikke gjøres motstand nå, er det en risiko for gjentagelser av en destruktiv politikk basert på panikkampanjer. Derfor er vaksinasjons-skepsis ikke bare velbegrunnet av helsemessige årsaker, men også politisk.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/vaksinasjonsskepsis-er-politisk-ikke-egoistisk/
2 Likes

Netop politisk…se ogsaa her: