Vaksinerer 12-15-åringar på skulane stikk i strid med råd frå...

– Det blir endå vanskelegare for mi dotter å stå for at foreldra har valt at ho ikkje skal ta vaksine, seier kvinna.

Ho torer ikkje stå fram med namn, fordi ho er redd for reaksjonane i eit samfunn med massivt press om å vaksinere seg. Ho meiner det ikkje er rom for å vere skeptisk og stille spørsmål om tryggleiken.

– Eg er ikkje vaksinemotstandarar, for eg har jo tatt vaksine sjølv. Men eg er skeptisk til å gi vaksinen til eit barn fordi vi veit ikkje nok med tanke på biverknader i denne gruppa og korleis kroppen reagerer, seier mora.

Press på elevane

Folkehelseinstituttet anbefaler at 12-15-åringane bør kallast inn på vaksinasjonssenteret på same måte som dei vaksne, og ikkje vaksinerast på skulen.

Overlege Preben Aavitsland seier at det er fleire grunnar til det. Både at vaksinane er sårbare for transport og at det er enklare å utnytte vaksinedosane betre der. Det er også kjenslemessige årsaker.

– På skulane kan det bli eit større press på den einskilde eleven. Dei som takkar nei, blir veldig synlege, seier Aavitsland.

Han får støtte av Foreldreutvalet for grunnskolar (FUG).

– Det er klokt at vaksineringa ikkje skjer på skulen av respekt for dei som seier nei, eller ventar, seier leiar Marius Chramer.

2 Likes

Det lyder jo direkte ondskabsfuldt Thormothr :sleepy: