Antirasistisk Senter er ikke «var» for rasisme

Av Trond Ali Linstad.

Lars Birkelund skriver i steigan.no 14/2/21: «Antirasistisk Senter, Human-Etisk Forbund og en del andre «antirasister» er ekstremt vare for tendenser til rasisme.» Når det gjelder Antirasistisk Senter er ikke dette riktig; foreningen er ikke «var», men selektiv for rasisme.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/antirasistisk-senter-er-ikke-var-for-rasisme/

Steigan er ikke var for korrekt utrykkingsfrihet med dette leserinnlegget.

Jews define hatespeech