Biovåpen

Dersom sprøytene inneholder (er med på å spre) en form for biovåpen er det ihvertfall en mulig forklaring på at de fortsetter å opprettholde et overdrevet høyt fokus og beredskap knyttet til denne (media) jippoen

2 Likes