Gi innvandrerbarna ei grunninntekt.

Identitetskrise og fattigdom avler vold, i tillegg til eventuelt stress og voldelig mentalitet som følger en familie fra deres opprinnelige miljø.

Ei ubetinga grunninntekt på 120.000 NOK vil sikre en innvandrerfamilie på 5 ei inntekt på 600.000 NOK. Da vil kanskje gangsterkidsa ha råd til klær, mobil og kebab, og færre vil bli gangsterkids.

Det var ikke min idé å gjøre en halv million ikke-vestlige til norske statsborgere, men når ulykka først er ute, så er det beste for samfunnet og den enkelte at man fordeler statens inntekter likt og ubetinga.

Mener du egentlig å skrive gi alle norske statsborgere en ubetinga grunninntekt?
Å skulle gi dette bare til barn av dem som har fått lov å innvandre til Norge er å invitere til mer ulykke, samt å fremmedgjøre større deler av en allerede delvis fremmedfiendtlig norsk urbefolkning.

Det beste på kort sikt for samfunnet og det beste på lang sikt for samfunnet er ofte svært forskjellig. Tenker man på lang sikt så må alle rettigheter og plikter balanseres og være like for alle nordmenn.

1 Like

Jeg forsvarer ei mest mulig lik og ubetinga forelding av statens inntekter, og mitt krav er at minst halvparten av statens inntekter fordeles gjennom ei ubetinga grunninntekt (til alle).

Her var poenget å påpeike at ei effekt av ei ubetinga grunninntekt er å redusere barnefattigdom blant innvandrerbarna, og slik redusere den systemiske tendensen for “gjengkriminalitet”.

Barnetrygd i dag:

image

Barnetrygd - nav.no