Hvem eier Norge?

https://www.dn.no/prosjekter/hvem-eier-norge/

Nesten 10.000 eiendommer i Norge har eiere i skatteparadiser, viser en stor DN-kartlegging. Nær 1/3 av disse har skjulte eiere i utenlandske truster.

Hva er en trust?

  • Ei avtale der en formuende person - stifteren - gir fra seg verdier. Avtalen forteller hvordan stifterens verdier skal forvaltes og hvem som skal nyte godt av dem (de begunstigede).
  • Personen eller selskapet som skal håndtere denne konstruksjonen - trustforvalteren - blir formelt den juridiske eieren av verdiene.
  • Med en slik konstruksjon er det dermed skapt et skille mellom juridisk eierskap og reelt eierskap.
  • Det er forbudt å opprette truster i Norge. Det fremgår av Grunnlovens §118.

Nordmannen Stein Johnsen driver selskapet Westmoore Wealth i London. Han setter opp truster for sine kunder, men hvem klientene er, er en godt bevoktet hemmelighet.
- Det har vært hundrevis av kunder, forteller han. Johnsen tegner på en flippover og forklarer hvordan komplisere selskapsstrukturer og truster kan få eierskapet til å fordufte som dugg for solen. Illustrasjonen starter med en eiendom i Norge som eies av et norsk selskap. Det norske selskapet eies igjen av to britiske selskaper, så videre til en trust på Guernsey, så til en trustee, før det hele ender i en stiftelse i Liechtenstein. For offentligheten - og norske myndigheter - stopper sporene etter eieren allerede i de to britiske selskapene.

Organisasjoner som Transparency International, Tax Justice Network og Publish What You Pay har alle ropt varsku om at truster brukes til skattesvindel og annen økonomisk kriminalitet.

- Hemmelighold gjennom truster er et stort problem. Vi har ropt varsku om dette i mange år, men til døve ører, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Lønseth skulle gjerne sett at eireskap til eiendom i Norge er helt åpent og transparent. Alle skal kunne se hvem som eier en eiendom her i landet.
- For å opprettholde tilliten i samfunnet, tror jeg det har stor egenverdi at eierskap er åpent, sier han.