Natta MotDag 🚫

Har i dag avslutta RSS-feed’en fra Steigan.no, og under forklarer jeg hvorfor.


Gjennom mange livserfaringer og grener av kunnskap har jeg dannet meg en viktig lærdom - at det er negativt for samfunnet som heilhet når det i for stor grad er maktkonsentrasjoner som tar overordentlige beslutninger på vegne av fellesskapet.

Det grunnleggende problemet kan og bør beskrives på en nøktern måte:

Maktkonsentrasjoner utøver egeninteresse (som alle enkeltmennesker); en maktkonsentrasjon vil først og fremst reflektere egne interesser - som gjerne er ulike interessene til “det maktesløse flertallet”.

For et par år siden skreiv jeg e-boka Sjølstyre.no hvor jeg tilbydde ei prinsipiell, politisk løysing på tendensen til maktkonsentrasjon. Løysinga går kort ut på at staten henter inntekter fra grunnrenta (noe som ikke hemmer folks atferd), og at staten fordeler inntektene på en lik og ubetinga måte til samtlige (noe som unngår at kontantstrømmen kan korrumpere).

Et større mål med denne sjølstyre-modellen er å utelukke ekstern maktkonsentrasjon ved at norske naturressurser og subsidier blir utilgjengelige.

–For et par år siden trodde jeg på en påstand Steigan kom med i høytsvevende innlegg: at han ønsket velkommen nye idéer og en saftende buskevekst av prosjekter for å motvirke politisk-økonomisk maktkonsentrasjon. Og fordi jeg respekterte Steigan’s realpolitiske dekning av intervensjonene i Irak, Libya og Syria, så var jeg naivt optimistisk til et “samarbeid” på tvers av ideologier.

To ganger henvendte jeg meg oppriktig og høflig på epost, og spurte om Steigan var interessert i å publisere skriftstykker om sjølstyre-modellen, som altså er ei original og prinsipiell løysing på å motvirke Steigan’s offisielle fiende - maktkonsentrasjon. Men Steigan kunne ikke nedverdige seg til å svare. Og han svarte heller aldri på henvendinger gjennom sitt tidligere forum forum.steigan.no.

I år har jeg to ganger søkt MotDag om å tilby ei lenke til dette forumet, slik at lesere av Steigan.no kjenner til at de kan følge og diskutere Steigan.no’s artikler på et åpent og anonymisert forum. Begge ganger fikk jeg et kort svar fra daglig leder i MotDag (sønn til Steigan) om at de skulle vurdere det, og så hørte jeg ikke mer. Purringer ble ignorert.


image
Pål & Pol - forent i unorsk teologi


Jeg er i dag ettertrykkelig desillusjonert. Jeg har for lengst forstått at Steigan er på linje med andre åndssvake marxister - en maktkonsentrasjon er “god” om en marxist definerer den som “sosialistisk”, og “ond” om en marxist definerer den som “fascistisk”. “Anti-makt” er ikke makt.

Det Pål Steigan viser med handling at han ønsker, er en klubb av venstreradikale som han kan tigge penger fra. Det Pål Steigan viser mellom linjene at han drømmer om, er å erstatte Solberg og Støre med seg sjøl; at samfunnets kapital kontrolleres av partipampen Pål Steigan & kumpaner, dvs. ikke et genuint ønske om å redusere politisk-økonomisk maktkonsentrasjon, men bare forplante det med egen marxistisk-psykotisk vilje.

Steigan’s ideologiske avfeiing av ei ubetinga grunninntekt - som representerer økonomisk og moralsk frihet for samtlige - er illuminerende:

–Målet med Selvstyre.no er at nordmenn kan uttrykke og forstå det de opplever som problemer i det norske samfunnet, med forhåpning om at dette kan bidra til personlig og nasjonalt sjølstyre. Idéen om å tilby et forum.steigan det andre ble lagt død fra starten, men som administrator har jeg tenkt at Steigan.no likevel kunne gi en jamn strøm av realpolitisk “food for thought”. I dag har jeg endelig konkludert at MotDag har et for dysfunksjonelt, ideologisk utgangspunkt til å være forenelig med økonomisk og moralsk frihet for enkeltindividet - ei forutsetning for folkestyre, og det motsatte av styring fra ekstern maktkonsentrasjon. Jeg lar derfor forumet være helt selvstyrt. Forumet vil fra nå av reflektere, og være et verktøy for, det frihetssøkende nordmenn tenker er viktig, og dette er prinsipielt ei forbedring.

2 Likes

Veldig greit dette. Mange bra artikler på steigan, men vi trenger ikke å ha alle liggende her. Folk kan plukke og legge inn det stoffet som er mest aktuelt og som de vil ha kommentert her. Dette vil ikke bli mindre viktig fremover etter hvert som kommentarfeltene stenges ned. Får bare håpe flere benytter seg av det. Men da må man oppmuntre hverandre og ikke hakke på små detaljer da det er dette som stjeler mest energi og entusiasme. :slight_smile:

4 Likes