Oppfriskingsdoser til eldre

Oppfriskingsdoser til eldre

Helseminister Bent Høie fortalte på en pressekonferanse tysdag at regjeringen vil følge rådet i FHIs faglige grunnlag, og tilby oppfriskingsdoser til personer over 65 år.

– Om ikke de eldre dør av påkjenningen, så vil oppturen etter vaksinereaksjonen føles som en oppfrisking. Om vi hadde kalt dette piggproteininduserende RNA-doser, så hadde folk blitt skeptiske, forklarer Høie.

210 dødsfall

Legemiddelverket har behandlet 210 meldinger om dødsfall som har skjedd i tidsmessig sammenheng med RNA-vaksinering. De fleste dødsfall har vært hos eldre pleietrengende og sykehjemsbeboere.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at det ikke kan utelukkes at dødsfallene var tilfeldige, og at en heller ikke skal bli overrasket over enkelte dødsfall når man vaksinerer millioner av mennesker. Han forsikrer at oppfriskingsdosene er trygge for de eldre.

Kan man ikke forvente at eldre stryker med som følge av oppfriskingsdosene?

– I forkant skal man ikke forvente noen dødsfall, men man skal heller ikke bli overrasket over dødsfall i etterkant. På denne måten kan man se på RNA-vaksinene som trygge, sier Madsen.


Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket

Blandet mottagelse

Familien til Ruth Leviken (94) tror det vil vere frigjørende med en oppfriskingsdose med koronavaksine. Særlig hennes svigerdatter Tove er glad for regjeringens valg.

– Vi føler vi må besøke Ruth i tide og utide. Hun kommer også hjem til oss i drosje. Ruth ble alvorlig syk etter andre vaksinedose, og vi er glad for at regjeringa nå tar et valg som vi selv ikke kunne tatt, sier Tove lettet.

Bekymret


Sveinung Stensland, farmasøyt og politiker i Høyre.

Helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland, er fornøyd med regjeringens innkjøp av RNA-vaksiner, men er bekymret over at de brukes på skrøpelige eldre.

– RNA-teknologi vil utgjøre en betydelig del av verdiskapningen innenfor helse fremover, og Høyre støtter selvsagt vår regjerings innkjøp av RNA-vaksiner. Men Norge har sett en fin vekst i private helse- og omsorgstjenester de siste årene, og vi stiller spørsmål til det fornuftige i å tilby en tredje vaksinedose til de største forbrukerne av disse tjenestene. Vi er bekymret for at FHI og andre presser regjeringen til et kortsiktig perspektiv.

Hvem er det riktig å gi RNA-vaksiner til?

Rapporter om bivirkninger viser klart at yngre grupper tåler RNA-vaksinene bedre, selv om disse også kan få alvorlige helseplager. Vaksinering av yngre grupper kan altså gi et økt forbruk av helsetjenester, isteden for et frafall av kunder. Det er også viktig at europeiske nasjoner med høy kjøpekraft viser vaksinesolidaritet med fattigere land. Solidaritet med Afrika er et ennå utappet potensiale, filosoferer Stensland.

Varsler søksmål

Smistadhjemmet i Bergen er et av de største private sykehjemmene i landet, og har mistet hele 4 pasienter kort tid etter at de ble vaksinert med første og andre dose. Kommunikasjonsansvarlig ved Smistadhjemmet, Hege Tistelbakke, sier at de vil gå til sak mot staten for tapte inntekter.

– Det er en tragedie. Dette var pasienter som kunne levd et tiår til. Vi er i hard konkurranse med offentlige sykehjem, og det er ikke garantert at vi får fylt opp våre tomme sykehjemsplasser.

Ventet på avklaring fra EMA

Norske helsemyndigheter har lenge ventet på en avklaring fra Det Europeiske Legemiddelverket (EMA). Tysdag kom de med råd om å tilby en tredje dose med BioNTech’s Comirnaty til alle personer over 18 år, og FHI fulgte umiddelbart opp med å tilrå en tredje dose til eldre.

– Vi har ikke et kunnskapsgrunnlag som tilsier at en oppfriskingsdose vil gi et bedre vern. Det vi vet er at fordelene med å følge opp EMA’s anbefaling er større enn ulempene med å ta en selvstendig avgjørelse som går imot EMA, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI.


Kilder:
FHI vil gi ekstra koronavaksine til eldre – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210930%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

1 Like