Public Health Scotland: 5.522 mennesker har dødd innen 28 dager etter covid-19 vaksine

Public Health Scotland informerer om at 5.522 mennesker har dødd innen tjueåtte dager etter å ha fått en Covid-19-vaksine de siste 6 månedene bare i Skottland.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/07/public-health-scotland-5-522-mennesker-har-dodd-innen-28-dager-etter-covid-19-vaksine/
2 Likes

5522 døde etter Covid-19 mRNA-“vaksinering” i Skottland. Et oppsiktsvekkende høyt tall, da Scotlands befolkning er på 5,454 millioner (Eurostat 2019), altså samme populasjon som Norge, og befolkningene er ganske like. Her i Norge er det offisielle tallet 10 døde ifølge Aftenposten, 10 svært syke eldre på sykehjem. Det offisielle dødstallet etter Covid-19 “vaksiner” i USA er på snart 12 000, og det på en befolkning på 331 millioner. Kan det bety at innrapporteringen til Public Health Scotland er riktig sammenlignet med for eksempel Norge og USA?

I så fall kan en forvente omtrent samme tall i Norge som i Skottland, for levestandard og andre parametere for for eksempel generell helse for å sammenligne befolkningene skulle gjøre at tallene burde være ganske like. Det kan bety at tallet her i Norge kan være svært underrapportert, som vi vet er tilfelle med VAERS innrapporteringssystemet i USA.

2 Likes

Hehe - hvis man trur at Rockefellers Oslo-avdeling skal rapportere jab-dødsfall må man enten ha ankommet planeten de siste 14 dagene, eller deltatt i full kognitiv lockdown 2020 :wink: No other options

2 Likes

Det er SAA forfaerdeligt

Vi har at goere med subjekter der er saa direkte gale, ingen ord kan beskrive det jo :sleepy:

De anser Jo sig selv, som Herrer og Mestre over alle andre menneskers liv, hvilket INGEN er!

Man skulle jo tro (vide) the World Economic Forum samt diverse religioese nazi-organisationer var (er) indvolveret for nu skal HELE Verdens befolkning nemlig vaere som DE ALENE bestemmer :sleepy:

1 Like