Statens utgifter: særtilskudd vs. ubetinga overføring.

Originally published at: Statens utgifter: særtilskudd vs. ubetinga overføring. – Sjølstyre

I forrige skriftstykke fant vi at grunnrenta i Norge er verdt 1.300 mrd. NOK årlig. Det vil si 240.000 kroner per norsk statsborger. Hvordan kan staten anvende grunnrenta på en måte som reflekterer nordmenns interesser? Jo, naturligvis ved å la nordmenn reflektere sine interesser sjøl. Jeg argumenterer her for at dette kun kan skje når…