Tilliten til mediene faller i USA

Wow! Skulle nesten ikke tro det var mulig med så lav tillit uten en masse konkurser i den bransjen der. Antar at tilliten faktisk kan være lavere enn det slike galluper viser. Burde gi vekstmuligheter til alternative media, men så var det dette med sensur da…

2 Likes

Men kva med Noreg?

I “Medieundersøkelsen 2021” fra februar-april, som hadde mye fokus på koronapandemien, så ser det ut som nordmenn har ganske høy tiltro til massemedia. (Men spørreundersøkelsen kunne vært bedre - for hva betyr feks. “noe tiltro” til nyhetsmediene?) Kun 5% leser “alternative medier som Resett og Document.no” flere ganger i uken.


image

image

Kilde:
Antall intervjuer: 1084 landsrepresentativt
847 medlemmer av Norsk Journalistlag
158 medlemmer av Norsk Redaktørforening
561 medlemmer av Den norske Legeforening
618 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund

Respons Analyse - Medieundersøkelsen 2021

1 Like